Om Slff Medlem Arkiv Anslag Sms-Avi

Om Slff1.Styrelsen

Styrelse & Revision 2018.


2. Kontakt

Kontakta föreningen.


3. Historik

Bakgrund och historik.


SLFF i korthet

Svensk Lokförarförening (SLFF) är en partipolitisk och religöst fristående fackförening för lokförare och samlar allt fler av lokförare som finns i landet.

Föreningen bildades i mars 1997. I dag kan SLFF erbjuda fullgott försäkringsskydd, juridisk hjälp, information och utskick till medlemmar, medlemslån i bank och en allt igenom demokratisk organisation.

Ofta hävdas storfackets fördelar och styrka som argument för medlemskap i Seko eller ST. Paradoxen är att storfacket, med många yrkeskategorier, för med sig nackdelar och svårigheter att driva lokförarspecifika frågor. Även om mangrann uppslutning råder, de lokala klubbarna är aktiva och engagemanget stort så utgör organisationernas uppbyggnad ett omedelbart hinder för att de viktiga lokförarfrågorna skall nå godtagbara lösningar.

Vilka hinder föreligger?
• medlemsinflytandet på den centrala nivån är minimalt eller saknas helt
• centralnivåns lojalitet är dubbelriktad och mer arbetsgivarorienterad än medlemsorienterad
• en fackförening som organiserar olika yrkeskategorier skapar förutsättningar för att ställa särintressen mot varandra

Välkommen till SLFF, den enda organisationen som utgår från lokförarnas krav, formade utifrån lokförarnas problem och lokförarnas vardag.

 © Svensk lokförarförening 2018
orgnr: 802402-1399 bankgiro: 5269-1409