Om oss

Vi har valts av medlemmarna att leda avecklingen av Svensk lokförarförening.

Medlemmar av arbetsgruppen är,

 - Alf Carlsson

 - Stig Auerbach

 - Alf Montan

 - Rolf Gustavsson

 - Kent Klingvall

 - Margareta Olsson