Pressmeddelande 

No. 1
2019-07-23

Storbank inblandad i ekonomisk skandal.

 

SLFF står under attack.
"Okända" (dvs SLFFs uteslutna styrelsemedlemmar) har angripit föreningen och SEB bistår kuppmakarna i försöket att skada oss och störa den demokratiska processen.


Försök att ta kontroll över föreningens miljontillgångar har skett genom att en de uteslutna  anmält firmatecknare utifrån ett felaktigt/ogiltigt protokoll. På detta underlag har bankdirektör Stefan Tjeder på SEB, Örebro  fryst föreningens tillgångar samtidigt som han, utan att presentera närmare detaljer, felaktigt påstår att tvistigheter inom föreningen föreligger.

Bankdirektör Stefan Tjeder vägrar samtidigt att lämna ut namnen på de individer som anmält sig som firmatecknare med hänvisning till banksekretess och SEB medverkar därmed till att bedragare får utrymme att skada föreningen.

Då SLFF varit utsatt för angrepp tidigare från gruppen, som stängt ner och kapat hemsidan, är dom väl kända av föreningen. Detta var också ett av skälen till varför dom uteslöts.
Några tvistigheter föreligger alltså inte, då gruppen redan är hanterad på Årsmötet via internet genom uteslutning, vilket bankdirektör Tjeder har full insyn i via Jimi Almqvist, SEB.

En person som namngivits, av Mats Wistrand (f d kassör SLFF), som sannolik 'målvakt' är Alexander Fernlund, personalansvarig på järnvägsoperatören SJAB i Stockholm.

Vid konfrontation under telefonsamtal, när Fernlund nämns uttrycker bankdirektör Stefan Tjeder: - Ni känner alltså till vilka som ligger bakom.
En annan som sannolikt är 'målvakt' i angreppet mot föreningen är förtroendevald i Västra Initiativet, Sollefteå, som även var den offensivt aggressivaste i kapningen av hemsidan, skyddas nu av bankens sekretess.

SEB's bankdirektör Stefan Tjeder kränker föreningsdemokratin och medlemsviljan när han fryser föreningens tillgångar, samtidigt som han medverkar till att lamslå och därmed skada föreningen. När SLFF vill lyfta frågan till högre nivå inom SEB, så erbjuder inte banken oss det. SEB's hantering är så undermålig att vi förstår att Tjeder, av egenintresse vill undvika att det ska komma till direktionens kännedom.


E.u.
Alf Montan
Arbetsgruppen, SLFF

 

Presstalesmän:
Alf Carlsson         0707 -  43 07 14
Alf Montan           0729 - 111 491

 

Pressmeddelande 
 

No. 2
2019-07-24
 
Arbetsgruppen har på två dagar fått svar av majoriteten av SLFF:s röstberättigade medlemmar. Vi har dessutom fått pensionärer som inte deltagit i processen tidigare att reagera.
Det betyder att bankens agerande mot SLFF är pinsamt genant för bankdirektör Stefan Tjeder och Skadinaviska Enskilda Banken,
och att det inte finns någon som helst möjlighet för banken att fortsätta uppträda med en sådan respektlös inkompetens, eller att bedragare kan kidnappa föreningen, utan att SEB blir skadeståndskyldig.

E.u.
Stig Auerbach

Presstalesmän:
Alf Carlsson         0707 -  43 07 14
Alf Montan           0729 - 111 491