Om Slff Medlem Arkiv Anslag Sms-Avi

Nyhet:


25 Maj 2018


Ny dataskyddsförordning, Cookies & funktioner på www.slff.nu


- Eu:s nya dataskyddsförordningen (GDPR) började att gälla den 25 Maj 2018.

- Den nya dataskyddsförordningen "GDPR" innebär ett förstärkt skydd för dig som enskild person i förhållande till företag och organisationer jämfört med den tidigare personuppgiftslagen "PUL".

- För dig som medlem eller besökare som använder funktioner på vår hemsida innebär den nya dataskyddsförordningen ingen skillnad.

- Detta för att Svensk lokförarförening varken lagrar dolda eller känsliga personuppgifter av medlemmar eller besökare på våra servrar.

- Vi delar inte heller några uppgifter med någon tredje part.

Allmänt om cookies

Det finns två typer av cookies som används till olika saker, dessa kallas permanenta cookies och sessionscookies.

En permanent cookie sparar en textfil på användarens dator. Denna fil finns kvar mellan användarens surftillfällen till webbplatsen. Denna fil kan läsas och skrivas av samma webbplats vid flera olika tillfällen. Ett tänkbart användningsområde för en permanent cookie kan vara personliga inställningar på webbplatsen som ska behållas under en längre tid.

En sessionscookie skapas under ett besök till webb-platsen och sparas bara i datorns minne så länge som webbläsaren är igång. Ett användningsområde för en sessionscookie är att behörighetsstyra informationen på webbplatsen. Detta kan vara för att ge en inloggad användare rätt sidor utifrån användarens identitet och för att ge rättigheter att redigera sidor. Det kan även vara för att hålla koll på att det är samma användare som gör de olika delmomenten i ett flöde, t.ex. ett flerdelat formulär.

Cookies på slff.nu

- På vår webplats används bägge typer av cookies. En permanentcookie som känner av om du kvitterat bort vårat cookiemeddelande med "OK" knappen . En cookie som ligger kvar i din dator. Så att du inte behöver kvittera varje gång du återkommer tillbaka.

- Våran andra cookies är en sessionscookie som vid varje tillfälle kontrollerar att du inte är en spamrobot när några våra webformulär används.

- sedan kommer du mötas av externa cookies när du surfar vidare från våra externa länkar.

Undvika cookies Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Om du spärrar användningen av sessionscookies på slff.nu, kommer du inte att kunna använda webformulären för kontakt med föreningen.

Uppdaterad hemsida

- Den 25 Maj 2018 uppdaterades även hemsidan så att all trafik sker krypterad mellan besökare och vår server.

- Läs mer om Hypertext Transfer Protocol Secure, dvs om krypterad trafik.

- Hemsidan anpassas bättre till olika enheter. Pc, platta och smartphone.

- Hemsidan har uppdaterats för att möjliggöra en betydligt snabbare nedladdning och vara mycket mer resurssnål. Villket innebär att vid trafikering mot www.slff.nu  förbrukas betydligt mindre datatrafik.

- Du kan även bänktesta hemsidan på Pingdom, testar du från stockholm så får du bästa resultat. Till Pingdom testsida.

- Vi hoppas att du utan större besvär hittar det du söker på vår uppdaterade sida.

- Har du några synpunkter eller vill fråga om något, kontakta då:

  info@slff.nu

 

© Svensk lokförarförening 2018