SLFF
Verksamhetsåret 2018

Kallelse till Årsmöte 2019-03-25 och ca 10 dagar framåt.

Enligt SLFFs nya stadgar från 2018-12-18, kallas hela SLFF till årsmöte på vår hemsida SLFF.nu.

Mötet sker på SLFFs forum och öppnar upp för debatt, i början av mars.

Årsmötet behandlar inga motioner, men motioner kommer att behandlas i omedelbar anslutning till årsmötet.

Diskussionerna ska ledas av 3 moderatorer, som arbetar självständigt och även skall vara support.
Inlägg som anses ligga utanför debatten kräver 2 av 3 moderatorer för att tas bort. När diskussionerna anses färdiga, färdigställer moderatorerna omröstningar, utöver de som stadgas i dagordningen.

Förslag på
3 moderatorer
1 sekreterare som sammanfattar besluten
2 justerare, tillika rösträknare
ska vara inne senast den 1 mars till adress:
arsmote2019@slff.nu

Förslag till styrelseposter m.m, enligt
stadgan ska vara stämman till del senast den 15 mars som skickas till adress: arsmote2019@slff.nu

Motioner ska skickas till adress:
arsmote2019@slff.nu  senast den 15 mars, för att säkerställa att den kommer med. Det är dock inget nödvändigt, då motioner behandlas över hela året.

Invänta nästa avisering, då ni registrerar ert deltagande.

Denny Olsson
Ordförande
Svensk lokförarförening