Vi lämnar vårt uppdrag i Arbetsgruppen

Postad

2020-01-10 beviljade Länstyrelsen Stockholm nedsättningen av SLFFs tillgångar.
2021-05-03 skriver Länsstyrelsen i mail: ”Beslutet har prövats i domstol och vunnit laga kraft.”

Vår uppfattning är att vi står lika långt ifrån en lösning idag som när ”styrelsen”
sådde sitt tvivel 2019. Arbetsgruppen har gjort en rad försök att ändra beslutet
men detta ligger fast.
Detta innebär att tillgångarna kommer att tillfalla Allmänna arvsfonden om
ingen annan lösning kommer till stånd inom 10 år.

I föreningens stadgar beskrivs det hur föreningens pengar ska hanteras vid en
nedläggning. Andemeningen när stadgarna skrevs var att tillgångarna skulle gå
till välgörande ändamål. Allmänna arvsfonden ligger i den meningen inte långt
från målet.

Vår utgångspunkt är att en medlemsavgift i en fackförening alltid är att betrakta
som förverkad i samma ögonblick som den betalas in per månadsbasis, i utbyte
mot att föreningen försvarar medlemmen vid konflikt med arbetsgivare.

Med denna redogörelse lämnar vi vårt uppdrag.

Stig Auerbach, Rolf Gustafsson, Alf MontanAlf Carlsson har uttryckt sin vilja att fortsätta. Om det är någon som vill dela ansvar med honom i en fortsatt process, så finns möjligheten.– För att ta del av och få en fördjupad medlemsrapport & kontaktuppgifter mailad till dig, >>> Går du hit ! <<< .Tillkännagivande:

Jag har mottagit och läst Stig A, Rolf G och Alf M’s gemensamma
medlemsrapport och konstaterar att möjligheterna att driva detta vidare inom
ramen för Arbetsgruppen är slut.

Jag vill framföra mitt tack för ert engagemang och vill samtidigt tillkännage att jag
väljer att lämna mitt uppdrag som föreningens sista revisor.

Kent Klingvall, fd revisor SLFF

av