Skip to main content

Användaravtalet

 -  Alla som deltar i mötesforum måste använda sina för och efternamn som sitt användarnamn
 -  Ordinarie medlemmar kommer kunna delta i Årsmötet 2019,  samt delta i slutna omröstningar.
 -  Alla medlemmar även pensionärer kommer kunna delta i Årsmötet 2019.

 - Du godkänner genom ditt användande av detta forum att du inte kommer att lägga in något material som är felaktigt och kränkande.

 - Moderatorerna för detta mötesforum förbehåller sig rätten att radera innehåll och blockera registrerad användare som inte håller sig inom
ramarna för användarvillkoren.

 - Om den inbyggda återställningen av lösenord  inte skulle  fungera för dig. Kan du alltid gå till,

https://slff.nu/@password/

så mailar vi ditt nya lösenord.

www.slff.nu