Om Slff Medlem Arkiv Anslag Sms-Avi
- info@slff.nu - Tel: 070-724 21 45

Svensk lokförarförening


Av lokförare för lokförare

SLFF är en fackförening för lokförare, och den enda organisationen som utgår från lokförarnas problem och lokförarnas vardag.


Låga avgifter

En politiskt fristående fackförening med låga avgifter. Din avgift stannar i föreningen och slussas inte vidare till något politiskt parti.


Stor valfrihet

Som medlem väljer du själv vilken A-kassa du vill ansluta dig till, och vilka försäkringar du vill teckna. Inga krav och inga färdiga paket.AKTUELLT


Intro Sms-Avi

Sms riktad föreningsinformation. Använd dessa Inloggningsuppgifter: anv:medlem lösen:2018


Presskonferens om strejkrätten
Tis 05 jun kl 13:00 (74 minuter)

Civilsamhällets tunna fernissa.


Öppen remiss

Avge dina svar angående möjligheten till medlemsröstning på nätet.


© 2018 Svensk lokförarförening
c/o Mats Wistrand, Folkungagatan 5
692 35 Kumla.