Om Slff Kontakt Forum
arbetsgruppen@slff.nu 070-743 07 14

Svensk lokförarförening

under avveckling !


Föreningsstämma 2019 på nätet avslutat
Nedläggning av föreningen beslutades under föreningsstämman.


Svensk lokförarförening c/o Kent Klingvall
Östra Storgatan 30B, 694 31 Hallsberg


© 2021 Svensk lokförarförening